Trường An Như Cố

Cốt Cách Mỹ Nhân, Chang An Memories (2021)

Diễn Viên
Nội Dung Phim Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu nhưng không thể đến với nhau của Thôi Thời Nghi và Nam Chấn Vương Châu Sinh Thần, Châu Sinh Thần bị chết nơi sa trường còn Thời Nghi trở thành Thái tử phi.
DANH SÁCH TẬP