Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn

Miss Crow With Mr Lizard (2021)

Diễn Viên
Nội Dung Phim Mặc dù đây là một bộ phim hiện đại, có đề tài tình cảm đô thị nhưng vẫn có đan xem yếu tố hư cấu, ảo mộng, tình yêu vượt chủng tộc chắc chắn sẽ đem lại cảm giác thú vị cho người xem.