Pháp Y Tần Minh: Bằng Chứng Vô Thanh

Medical Examiner Dr. Qin: Silent Evidence (2021)

Diễn Viên
Nội Dung Phim Pháp Y Tần Minh: Lời Làm Chứng Vô Thanh Thiếu niên Tần Minh thiên phú hơn người, dưới sự giúp đỡ của Lâm Đang dần dần bước ra khỏi mây mù của ký ức tuổi thơ, đồng thời trở thành đại thần pháp y có thể khống chế toàn cục.