Oxygen

Oxygen (2021)

Diễn Viên
Nội Dung Phim Sau khi tỉnh dậy trong một khoang đông lạnh, Liz chiến đấu để tồn tại và cố nhớ ra mình là ai trước khi oxy cạn kiệt.
DANH SÁCH TẬP