Lan Quế Phường 2

Lan Kwai Fong 2 (2012)

Diễn Viên
Nội Dung Phim Tiếp theo thành công của Lan Quế Phường 1, phần 2 này hứa hẹn sẽ đem đến cho các bạn những giây phút lôi cuốn và hấp dẫn của phần 2 này. Phim nói về cuộc sống sai lầm truy lạc của một tầng lớp trai gái của thế kỷ 21.
DANH SÁCH TẬP