Tập Sau Báo Lỗi
XEM TM
XEM VS
Hoa Nở Trăng Vừa Tròn - Tập 12 Truth Or Dare (2021)
CHÚ Ý: Nếu có thể, các bạn nên xem phim trên máy tính để phim load được tốt nhất, một số sever sẽ khó xem trên điện thoại, hoặc nhảy quảng cáo của bên lưu trữ, các bạn dùng trình duyệt CocCoc chặn quảng cáo là sẽ không bị nhảy QC nhé!