Diệp Vấn 4: Hồi Cuối

Ip Man 4: The Finale (20119)

Diễn Viên
Nội Dung Phim Chân Tử Đan tái hiện vai trò của mình là Diệp Vấn. Lần này, Đại kiện tướng Vịnh Xuân đi ra nước ngoài tới San Francisco, Hoa Kỳ, nơi một học sinh của ông đã mở một trường phái Vịnh Xuân, làm đảo lộn cộng đồng võ thuật địa phương
DANH SÁCH TẬP