Biệt Đội GI Joe Báo Thù

GI Joe: Retaliation (2013)

Diễn Viên
Nội Dung Phim các G.I. Joes không chỉ chiến đấu Cobra kẻ tử thù của họ, họ bị buộc phải tranh với các mối đe dọa từ bên trong chính phủ mà gây nguy hiểm cho sự tồn tại của họ.
DANH SÁCH TẬP